Reserves

Reserves zijn middelen die in het verleden opzij zijn gezet om in de toekomst te kunnen besteden. De meeste reserves hebben een specifiek bestedingsdoel. De algemene reserve is vrij aanwendbaar.

Hieronder staat de verloopstaat van de bestemmingsreserves van de gemeente Rotterdam. Door op het informatie-icoontje te klikken is het meerjarig verloop te zien en een algemene toelichting per reserve. De resultaatbestemmingen van 2018 zijn hierin niet verwerkt. In de begroting 2020 zal de verloopstaat worden gepresenteerd inclusief vastgestelde resultaatbestemmingen.