Raadsbehandeling

Raadsbehandeling

De Voorjaarsnota 2019 is op 3 en 4 juli 2019 behandeld in de verschillende raadscommissies. De algemene beschouwingen hebben plaatsgevonden in de raadsvergaderingen van 9 en 11 juli 2019.

Raadsvoorstel

Hier vindt u het vastgestelde raadsbesluit behorende bij de Voorjaarsnota.

Moties en amendementen

Hier vindt u een overzicht met de ingediende moties en amendementen.