Programma's

Algemene middelen

Baten: € 2.380.167

Lasten: € 73.926

Beheer van de stad

Baten: € 256.537

Lasten: € 386.410

Bestuur en dienstverlening

Baten: € 11.163

Lasten: € 88.890

Cultuur, sport en recreatie

Baten: € 29.413

Lasten: € 276.952

Economische zaken

Baten: € 6.429

Lasten: € 38.914

Maatschappelijke ondersteuning

Baten: € 24.317

Lasten: € 232.073

Onderwijs

Baten: € 71.269

Lasten: € 208.050

Openbare orde en veiligheid

Baten: € 19.851

Lasten: € 165.112

Overhead

Baten: € 9.318

Lasten: € 469.229

Stedelijke inrichting en ontwikkeling

Baten: € 429.456

Lasten: € 474.581

Verkeer en vervoer

Baten: € 188.868

Lasten: € 162.278

Volksgezondheid en zorg

Baten: € 224.146

Lasten: € 885.829

Werk en inkomen

Baten: € 640.182

Lasten: € 828.875